Πρόγραμμα σπουδών - Περίγραμμα μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
    
 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΔιδακτικές ΏρεςΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1.

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

39 (3 x 13)7,5
2.

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

39 (3 x 13)7,5
3.

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

39 (3 x 13)7,5
4.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

39 (3 x 13)7,5
 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

39 (3 x 13)30
 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  
5.

Διοικητικό Δίκαιο

39 (3 x 13)7,5
6.

Αξιολόγηση Επενδύσεων

39 (3 x 13)7,5
7.

Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 1*

 7,5
8.

Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 2*

 7,5
 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 30

*Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω)

α.

Φορολογική Πολιτική

39 (3 x 13)7,5
β.

Ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση

39 (3 x 13)7,5
γ.

Δημόσιος Προϋπολογισμός - Απολογισμός

39 (3 x 13)7,5
δ.

Δημόσια Διακυβέρνηση

39 (3 x 13)7,5
ε.

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

39 (3 x 13)7,5
στ.

Κοινωνική πολιτική

39 (3 x 13)7,5
ζ.

Στρατηγικός Σχεδιασμός

39 (3 x 13)7,5
 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  
9.

Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας και Στατιστικής Ανάλυσης

39 (3 x 13)7,5
10.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Ερευνητικό Πρόγραμμα

 22,5
 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 30
 

Συνολικές Πιστωτικές Μονάδες Προγράμματος

 90