Μήνυμα Διευθύντριας του προγράμματος


Αγαπητέ υποψήφιε φοιτητή / φοιτήτρια,

Με ιδιαίτερη χαρά σε καλωσορίζω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική».

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» έχει ως βασική αποστολή την εκπαίδευση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης οι οποίοι θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημόσιοι φορείς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε άτομα που επιδιώκουν την εξέλιξη της παρούσας θέσης εργασίας τους, όσο και σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την μελλοντική τους καριέρα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» λειτουργεί από το 2012 και αποτελεί ένα καταξιωμένο και αναγνωρισμένο πρόγραμμα. Η εξαίρετη λειτουργία του προγράμματος, με περισσότερους από 500 μεταπτυχιακούς αποφοίτους, που σήμερα εργάζονται στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιβεβαιώνει ότι η επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο συνεχώς αναμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και τις διεθνείς εξελίξεις, προσφέρει στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές γνώσεις πάνω στην λειτουργία του δημοσίου τομέα, την εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης, καθώς και γενικότερες γνώσεις σε θέματα διεθνών σχέσεων, δημόσιας διακυβέρνησης και χρηματοοικονομικής λειτουργίας.

Οι διδάσκοντες του προγράμματος διαθέτουν πλούσια ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία και φιλοδοξούν να συμβάλλουν στις επιτυχημένες καριέρες των αποφοίτων αλλά και στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού δημοσίου τομέα στην χώρα μας.

Με αίσθηση ευθύνης για το βάρος που αναλαμβάνουμε όλοι εμείς οι διδάσκοντες του προγράμματος, σε προσκαλούμε στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα για να πετύχουμε μαζί τους υψηλούς στόχους και να συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο αύριο.

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

Καθηγήτρια Αλίνα Χυζ