Συντονιστική ΕπιτροπήΑλίνα Χυζ

Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Μ.Π.Σ. «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»


Βασίλειος Πανάγου

Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής του Μ.Π.Σ. «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»


Θεόδωρος Σταματόπουλος

Καθηγητής, Μέλος


Ανδρέας Αλεξόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος


Αικατερίνη Δεδούλη

Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος