Δημιουργία Συλλόγου Αποφοίτων

Αγαπητοί απόφοιτοι,

Με μεγάλο ενθουσιασμό ανακοινώνουμε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός Συλλόγου Αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική». Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να ενώσει τους αποφοίτους του προγράμματος μετά από δέκα και πλέον χρόνια λειτουργίας του και να δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα που θα προωθεί τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Σας καλούμε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη αίτηση για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας να γίνετε μέλος του Συλλόγου. Η αίτηση πρέπει να σταλεί στη γραμματεία του προγράμματος mpep@uniwa.gr .