Πανεπιστήμιο

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με τον Νόμο 4521. Η ίδρυση του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού ιδρύματος προήλθε μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης του ΤΕΙ. Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Το 2019 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Με στόχο την υψηλή γνώση και την ανάπτυξη της φιλοσοφίας”, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργεί µε υψηλές προδιαγραφές (εκπαιδευτικές – ερευνητικές) και ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας για δημιουργία στελεχών µε σοβαρή επιστημονική και τεχνοκρατική υποδομή.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας σε αριθμό φοιτητών. Έχει εγγεγραμμένους φοιτητές περίπου 55.700 προπτυχιακούς, 5.500 μεταπτυχιακούς και 460 υποψήφιους διδάκτορες. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής φιλοξενείται σε τρεις Πανεπιστημιουπόλεις εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.
Σήμερα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργούν συνολικά είκοσι επτά (27) τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε έξι (6) σχολές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων: τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, τη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Επιστημών Τροφίμων, τη Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και τη Σχολή Μηχανικών. Τα γνωστικά πεδία των σχολών του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών σπουδών, όπως κοινωνικές, διοικητικές και οικονομικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού, επιστήμες υγείας και πρόνοιας, επιστήμες τροφίμων αλλά και καλλιτεχνικές σπουδές.

Το Πανεπιστήμιό διατηρεί μόνιμες συνεργασίες µε άλλα εγχώρια και ξένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου σπουδών, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό τη διεθνή συνεργασία και τη διάχυση της γνώσης.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής χαίρουν της ιδιαίτερης μέριμνας της διοίκησης και, με την υποστήριξη του προσωπικού από τα ιδρύματα συνεργασίας, είναι ευρέως αποδεκτά από την αγορά εργασίας.

Σύνδεσμος: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (uniwa.gr)