Εξωτερική Συμβουλευτική ΕπιτροπήΒασιλική Τσιάντη

Επίτροπος, Ελεγκτικό Συνέδριο


Γεώργιος Γεωργίου

Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και Πρόεδρος της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων


Παναγιώτης Μπάλλας

Διευθυντής της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων