Η σημασία της δια βίου μάθησης και της διαρκούς κατάρτισης στην ενίσχυση της συμβολής του πολιτικού προσωπικού στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας: Η περίπτωση του πολιτικού προσωπικού της Αττικής
November 27, 2020
H Αποτελεσματικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα και η επίδραση του στην ικανοποίηση και παραγωγικότητα των εργαζομένων: Μελέτη περίπτωσης Α.Α.Δ.Ε.
November 27, 2020

Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της Ελλάδας από την επίδραση ασθενειών επιδημιών την περίοδο 1980 – 2020

ΠΡΟΚΟΠΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της Ελλάδας από την επίδραση ασθενειών επιδημιών την περίοδο 1980 – 2020

Περίληψη
Ο σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι να αναλύσει σε βάθος τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που προκάλεσε στην Ελληνική κοινωνία η εξάπλωση των ασθενειών και των επιδημιών την χρονική περίοδο 1980 – 2020. Επιπλέον, έχει ως στόχο να επεξηγήσει πως ένα απλό φαινομενικά γεγονός είναι ικανό να δημιουργήσει πολύ μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα με ανυπολόγιστες συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία γενικότερα. Σε ότι αφορά στο ερευνητικό μέρος, η Διπλωματική εργασία εξετάζει τις απόψεις των Ελλήνων, για τις ασθένειες και τις επιδημίες αυτής της περιόδου. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι απόψεις διαφέρουν ανάλογα το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, την οικονομική κατάσταση, τον τόπο διαμονής και γενικότερα όλες τις παραμέτρους που τέθηκαν στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο είχαν κοινή άποψη σε πολλά θέματα ενώ σε κάποια άλλα οι απαντήσεις μοιράζονταν σε τρία ή τέσσερα πιθανά σενάρια.

Σημαντικοί Όροι: ασθένεια, επιδημία, πανδημία, οικονομικές επιπτώσεις, κοινωνικές επιπτώσεις.