ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ (OFFSHORE) ETAIΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ
November 27, 2020
Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της Ελλάδας από την επίδραση ασθενειών επιδημιών την περίοδο 1980 – 2020
November 27, 2020

Η σημασία της δια βίου μάθησης και της διαρκούς κατάρτισης στην ενίσχυση της συμβολής του πολιτικού προσωπικού στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας: Η περίπτωση του πολιτικού προσωπικού της Αττικής

ΠΙΤΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
«Η σημασία της δια βίου μάθησης και της διαρκούς κατάρτισης στην ενίσχυση της συμβολής του πολιτικού προσωπικού στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας: Η περίπτωση του πολιτικού προσωπικού της Αττικής»

Περίληψη
Η συμβολή του πολιτικού προσωπικού στην κύρια αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας υπήρξε το κίνητρο για την παρούσα έρευνα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορούν να οδηγήσουν σταδιακά στη λύση του ζητήματος το οποίο έχει γεννηθεί από την υποστελέχωση της Ελληνικής Αστυνομίας την τελευταία δεκαετία. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί το αν μέσω της διαρκούς κατάρτισης κι εκπαίδευσης του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας είναι δυνατό η συμβολή του στο έργο της Αστυνομίας να καταστεί αποτελεσματικότερη κι αποδοτικότερη. Έτσι, αναζητήθηκε εάν εξ αυτού δύναται στην Ελληνική Αστυνομία ακόμη περισσότεροι ειδικά κατηρτισμένοι αστυνομικοί να οδηγηθούν στην αποδέσμευση από τα διοικητικά ή γραφειοκρατικά καθήκοντα τους, ώστε να υπηρετήσουν το καθήκον τους αποκλειστικά στην άμεσο δράση.

Έτσι, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα μέσω ερωτηματολογίου μεταξύ του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική με σκοπό να ανιχνευθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το πολιτικό προσωπικό θα μπορέσει να ασκήσει καλύτερα και
πληρέστερα τα καθήκοντά του, έτσι ώστε να αποδεσμευθούν ακόμη περισσότεροι αστυνομικοί και να οδηγηθούν στην άμεσο δράση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η συμβολή του πολιτικού προσωπικού αναδείχθηκε άμεσα ακόμη πιο σημαντική και ουσιαστική για την κύρια αποστολή του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2800/2000 είναι η εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, καθώς και η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, η προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Σημαντικοί όροι: Ανθρώπινοι πόροι, πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, πάροχος.