Λίστα διπλωματικών εργασιών

April 17, 2020
Αποτελεσματικότητα στη Φορολογική Διοίκηση. Μελέτη περίπτωσης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Νικόλαος Μπάμπαλης “Αποτελεσματικότητα στη Φορολογική Διοίκηση. Μελέτη περίπτωσης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).” ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια […]
April 17, 2020
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΆΣΥΛΟ
Όλγα Μπάκα ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΆΣΥΛΟ Περίληψη   Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κατοχύρωση τους εθνικά και […]
April 17, 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ
 Ιωάννης Μπαβέλας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ   Περίληψη   Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις oικovoμικές σκέψεις και πoλιτικές πoυ επικρατoύσαv στov Μεσoπόλεμo. Στο θεωρητικό […]
April 17, 2020
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Γεωργία  B. Μιχελιουδάκη “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση” Περίληψη   Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της πληροφορικής και το Διαδίκτυο έχουν ‘εισβάλλει’ και έχουν επικρατήσει τόσο στον ιδιωτικό όσο […]
April 17, 2020
H απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή της στην Ελλάδα
ΦΑΝΗ ΜΗΛΑΙΟΥ H απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή της στην Ελλάδα   Περίληψη             Η παρούσα εργασία μελετά την […]
April 17, 2020
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Σταυρούλα Μέγα Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ   Περίληψη   Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η μελέτη και η καταγραφή […]
April 17, 2020
Η βελτίωση των ποιοτικών διαδικασιών μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων Συστημάτων Διοίκησης
Ελένη Ματθαίου «Η βελτίωση των ποιοτικών διαδικασιών μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων Συστημάτων Διοίκησης» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της βελτίωσης των ποιοτικών διαδικασιών […]
April 17, 2020
Προληπτικός Έλεγχος στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΥ Προληπτικός Έλεγχος στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο Περίληψη Το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο και με τον προληπτικό έλεγχο […]
April 17, 2020
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΔ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΔ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ […]
April 17, 2020
H εφαρμογή προτύπων ποιότητας ως εργαλείων οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, H περίπτωση του Δήμου Κορυδαλλού
Αμαλία Μανιάτη   «H εφαρμογή προτύπων ποιότητας ως εργαλείων οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, H περίπτωση του Δήμου Κορυδαλλού» Περίληψη   Η δημόσια διοίκηση είναι απαραίτητο […]
April 17, 2020
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αντωνία Μαθιουδάκη ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   Περίληψη Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. […]
April 17, 2020
Διεθνές Εμπόριο και Ανταγωνιστικότητα Η περίπτωση της Ελλάδας 1999-2015
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Διεθνές Εμπόριο και Ανταγωνιστικότητα Η περίπτωση της Ελλάδας 1999-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί  η ανταγωνιστικότητα  της Ελλάδας τόσο ως χώρας […]
April 17, 2020
Φοροδιαφυγή και Παραοικονομία – Μια Εμπειρική Μελέτη της Στάσης των Πολιτών
Μιχαήλ Λύρης Φοροδιαφυγή και Παραοικονομία – Μια Εμπειρική Μελέτη της Στάσης των Πολιτών Περίληψη   Η παρούσα εργασία μελετά τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, […]
April 17, 2020
Η συμβολή του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator-ΑΕΟ) στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και το σύγχρονο εμπόριο
Λυμπέρης Άγγελος   Η συμβολή του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator-ΑΕΟ) στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και το σύγχρονο εμπόριο Περίληψη Με την παρούσα εργασία επιχειρείται […]
April 17, 2020
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – FEDERAL RESERVE SYSTEM ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Αικατερίνη Λυμπέρη   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – FEDERAL RESERVE SYSTEM ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Το Ευρωπαϊκό Σύστημα […]