Επίσκεψη των φοιτητών του ΠΜΣ στο Συμβούλιο της Επικρατείας
January 8, 2024
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2023-24
June 16, 2024

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Σεπτέμβριο 2024.

Κατεβάστε την προκήρυξη εισαγωγής