Πρόγραμμα εξεταστικής 2022 – 2023 – Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου
May 18, 2023

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2023.

Κατεβάστε την προκήρυξη εισαγωγής