ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
November 27, 2020
Επαγγελματική Ικανοποίηση Η περίπτωση του e-ΕΦΚΑ: Β’ Περιφερειακό Υποκατάστημα Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα
November 27, 2020

Το φαινόμενο των πολιτικοοικονομικών κύκλων κατά την περίοδο της κρίσης χρέους της χώρας

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

«Το φαινόμενο των πολιτικοοικονομικών κύκλων κατά την περίοδο της κρίσης χρέους της χώρας»

Περίληψη
Σύμφωνα με τη θεωρία των πολιτικοοικονομικών κύκλων οι κυβερνήσεις εφαρμόζοντας πελατειακή πολιτική απέναντι σε ένα «μυωπικό» εκλογικό σώμα, όχι μόνο δεν περιορίζουν
τα δημόσια ελλείμματα. αλλά τα διογκώνουν προεκλογικά προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους. Έτσι δημιουργείται το φαινόμενο των πολιτικοοικονομικών κύκλων.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί αν η δημοσιονομική κρίση και η επιβολή των μνημονίων από τους δανειστές την περίοδο 2010-2018 συνέβαλαν στη μείωση του φαινομένου αυτού στην Ελλάδα. Με δεδομένο δε ότι η ενδεχόμενη μεταβολή της πελατειακής πολιτικής των κυβερνήσεων οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό, ίσως και ολοκληρωτικά, στις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης και αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, το κύρια ερωτήματα της έρευνας μου επικεντρώνονται στην ενδεχόμενη αλλαγή της ακολουθούμενης πολιτικής συμπεριφοράς από το εκλογικό σώμα.

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο συνδυάζοντας την ποιοτική με την ποσοτική μεθοδολογία, καθώς με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται βαθύτερη ανάλυση του ερευνητικού προβλήματος και ταυτόχρονα διατύπωση εγκυρότερων αποτελεσμάτων. Ως εργαλείο της ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Ο πληθυσμός – στόχος του δείγματος επελέγη με τον τρόπο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας .

Λέξεις –κλειδιά: Πολιτικοοικονομικοί κύκλοι, δημόσιο έλλειμμα, δημόσιος τομέας, δημόσιο χρέος, πολιτική-εκλογική συμπεριφορά.