ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
November 27, 2020
Το φαινόμενο των πολιτικοοικονομικών κύκλων κατά την περίοδο της κρίσης χρέους της χώρας
November 27, 2020

ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΝΤΑΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Περίληψη
Οι επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες «smart city» αντιπροσωπεύουν πλέον αξία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και διαρκώς αυξάνονται περαιτέρω. Μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, όπως η Βιέννη, η Σιγκαπούρη και το Όσλο, ανοίγουν νέους δρόμους καινοτομίας με τις πρακτικές τους. Και στον Ελλαδικό χώρο, όμως, η αρχιτεκτονική της «έξυπνης» πόλης διαδίδεται με αξιοσημείωτο ρυθμό. Με οδηγό την «έξυπνη» πόλη των Τρικάλων, η οποία ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που εφάρμοσε τέτοιες πρακτικές, ο Δήμος Αθηναίων κάνει αποφασιστικά βήματα στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πολίτες. Χάρις σε καινοτομίες, όπως το Athens Digital Lab, η Αθήνα αναπτύσσεται συνεχώς, ενώ σημείο – ορόσημο σε αυτήν την πορεία αποτέλεσε η ανάδειξή της το 2018 σε «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας».

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των βασικών παραμέτρων για τη διαμόρφωση της έξυπνης πόλης, αρχικά μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης, ενώ στη συνέχεια η παρούσα προσπάθεια επικεντρώνεται στην διερεύνηση της στάσης, της ικανοποίησης και της εξοικείωσης των πολιτών της Αθήνας με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές “έξυπνης” πόλης όπως αυτές έχουν ήδη υιοθετηθεί από τη Δημοτική Αρχή. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη έρευνα πεδίου στους δημότες της Αθήνας μέσω της οποίας προέκυψαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

 

Λέξεις κλειδιά: “Έξυπνη” πόλη, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, Δήμος Αθηναίων, Athens Digital Lab, καινοτομία