ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
November 27, 2020
Η σημασία της δια βίου μάθησης και της διαρκούς κατάρτισης στην ενίσχυση της συμβολής του πολιτικού προσωπικού στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας: Η περίπτωση του πολιτικού προσωπικού της Αττικής
November 27, 2020

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ (OFFSHORE) ETAIΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ

ΠΑΦΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ (OFFSHORE) ETAIΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ

Περίληψη
Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες έχουν σημαντική θέση στην σύγχρονη ελληνική οικονομική πραγματικότητα εφόσον χρησιμοποιούνται ως μηχανισμοί περιορισμού της φορολογητέας ύλης από τους φορολογούμενους. Στην Ελλάδα ενώ το κράτος αυξάνει τους φόρους στα ακίνητα, παρέχει την ευχερή δυνατότητα σε πολλές υπεράκτιες εταιρίες να δραστηριοποιηθούν στην ημεδαπή χωρίς να εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τα δημόσια έσοδα.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υιοθετούνται, προσπαθούν να περιορίσουν την άκριτη χρήση των offshore εταιριών εφόσον αυτές εμπλέκονται σε πλήθος αμφισβητούμενων συναλλαγών και διαφυγόντων δημοσίων εσόδων.

Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθεί πως δραστηριοποιούνται οι υπεράκτιες εταιρίες ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα και πως λειτουργεί ο ελεγκτικός μηχανισμός τόσο κατά το στάδιο της βεβαίωσης φόρων όσο και κατά την είσπραξή τους, με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα κατά την ελεγκτική διαδικασία ή να καταγραφούν πιθανές αποτυχίες στην τρέχουσα φορολογική πολιτική.

Σημαντικοί Όροι: Οffshore ιδιοκτησίας ακινήτου, Φορολογικός Έλεγχος, Φοροδιαφυγή-ξέπλυμα, Ειδικός Φόρος Ακινήτων.