Πρόγραμμα των ενισχυτικών μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020
February 3, 2020

Τρόπος Πληρωμής Διδάκτρων

Η πληρωμή των διδάκτρων πραγματοποιείται σε δύο δόσεις, μία στην αρχή και μια στο τέλος κάθε εξαμήνου. Το ύψος των δόσεων ανά εξάμηνο εξαρτάται από τον αριθμό των μαθημάτων που δηλώνονται. Για παράδειγμα εάν δηλωθούν δύο μαθήματα ανά εξάμηνο (πρόγραμμα μερικούς φοίτησης) το ύψος των δόσεων για αυτό το εξάμηνο θα είναι το μισό από το εάν δηλωθούν τέσσερα μαθήματα (πρόγραμμα πλήρους φοίτησης).
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να αποπληρωθεί το συνολικό ποσό των διδάκτρων σε οκτώ έως δεκαέξι δόσεις, ανάλογα τον αριθμό μαθημάτων που δηλώνονται.